Koulutuspaketteja

Osuuskunta tutuksi -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille kokonaisnäkemys osuuskunnasta yritysmuotona. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa hahmottaa osuustoiminnallisen yrittämisen muotoja ja mahdollisuuksia.

Koulutuksessa läpikäytäviä asiakokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi:

 • Miksi osuuskunta? -yritysmuotovertailu ja osuuskunnan erityispiirteet
 • Osuuskunnan jäsenten työmarkkina-asema ja työttömyysturvan määräytyminen
 • Osuuskunta työnantajana; Miten hinnoittelen työni?
 • Innostavia esimerkkejä eri alojen osuuskunnista

Koulutuksen kesto: ½ – 1 päivä

Osuuskunnan perustaminen -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on toimia osallistujien tukena ja apuna osuuskunnan perustamisprosessissa. Koulutuksen lisäksi järjestetään tarpeen mukaan ryhmä-, osuuskunta- ja / tai henkilökohtaisia konsultointitapaamisia.

Koulutuksessa läpikäytäviä asiakokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi:

 • Osuuskuntalaki
 • Osuuskunnan säännöt
 • Osuuskunnan muut perustamisasiakirjat
  (perustamissopimus, hallituksen järjestäytyminen, Y1 ja liite 2)
 • Osuuskunnan sisäiset pelisäännöt
 • Osuuskunnan ja jäsenen välinen työsuhde
 • Yritystoiminnan käynnistäminen

Koulutuksen kesto: Sopimuksen mukaan

Osuuskuntayrittäjäkoulutukset (2-3 kk)

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle monipuoliset valmiudet toimia osuuskuntayrittäjänä. Osuuskuntayrittäjäkoulutukset toteutetaan yleensä työvoimapoliittisena koulutuksena.

Koulutus voidaan järjestää myös osana yhteishankintakoulutusta, jonka tarkoituksena on kouluttaa henkilökuntaa tietyn työnantajan tarpeisiin. Yhteishankintakoulutuksen käyneet osallistujat perustavat osuuskunnan, joka myy palveluitaan koulutuksen hankkineelle työnantajalle. Yhteishankintakoulutus on osittain työvoimahallinnon rahoittamaa.

Koulutuksessa läpikäytäviä asiakokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi:

 • Osuustoiminta
 • Osuuskunnan perustaminen
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Markkinointi
 • Yritystalous
 • Tiimityötaidot

Koulutuksen kesto: 2 – 3 kk