Osuuskunta Expertti -koulutus syksy 2006

Osuuskunta Expertti –koulutus (5 op)

Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus järjestää syksyllä 2006 ensimmäistä kertaa Suomessa Osuuskunta Expertti –koulutuskokonaisuuden.

Tampereen seudun osuustoimintakeskus toimii osuuskuntayrittäjien neuvontapisteenä. Osuustoimintakeskuksesta saa ajankohtaista tietoa, asiantuntevaa neuvontaa sekä käytännönläheistä koulutusta kaikissa osuuskuntayrittäjyyteen ja osuustoimintaan liittyvissä asioissa. Osuustoimintakeskuksen palvelut ovat kattavat sekä paikallisella sekä valtakunnallisella tasolla. Valtakunnalliseen toimintaan Osuustoimintakeskus on saanut tunnustusta ja rahoitusta Kauppa- ja teollisuusministeriöltä.

Koulutus perustuukin Osuustoimintakeskuksen lähes kahdeksanvuotiseen käytännön työhön ja sen myötä henkilökunnan saavuttamaan asiantuntijuuteen.

Osuuskunta Expertti koulutuksen kohderyhmä ja sisältö:

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja on siten osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus ja ruokailukustannuksistaan. Koulutus on suunnattu lukion, ammatillisen toisen asteen, ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä aikuiskasvatuksen / vapaan sivistystyön opettajille. Koulutuskokonaisuus antaa laaja-alaiset tiedot ja taidot osuuskuntayrittäjyydestä, sisältäen seuraavat aihekokonaisuudet:

 • osuustoiminnan perusteet ja osuuskunta yritysmuotona
 • osuuskuntalaki pääpiirteittäin ja sen soveltaminen
 • osuuskunnan perustaminen ja toiminnan ohjaus esim. oppilaitososuuskunnissa
 • työlainsäädäntö, eläkejärjestelmät ja työttömyysturva
 • yhteisötalous ja osuuskunnat
 • toimiviin osuuskuntiin tutustuminen

Koulutuksen laajuus, menetelmät ja tavoitteet:

Koulutus muodostuu viidestä eri modulista ja on laajuudeltaan viisi opintopistettä. Jokaiseen moduliin sisältyy yksi lähiopintopäivä, etätehtäviä aihealueesta sekä kirjallisuuteen perehtymistä.

Modulit suoritettuaan opettaja saa:

 • käytännön työkaluja ja materiaaleja mm. oppituntien ja luentojen pitämiseen
 • tarpeelliset tiedot ja taidot esimerkiksi oppilaitososuuskunnan perustamisprosessin ja toiminnan ohjaukseen
 • tarpeelliset tiedot osuuskuntaa koskevasta lainsäädännöstä sekä sen soveltamisesta käytännössä
 • laaja-alaisempaa näkökulmaa tämän päivän työelämän ja yritystoiminnan monimuotoisuudesta
 • tutustua osuuskuntien toimintaan käytännössä

Opettaja voi myös päivittää koulutuksen avulla tietonsa yrittäjyysopintoihin liittyen, sillä koulutus sisältää paljon myös yleisesti yrittäjyyteen sovellettavia asiakokonaisuuksia (työlainsäädäntö, eläke- ja työttömyysturva, hallitustyöskentely, ym.)

Lähipäivät:

Koulutuksen lähipäivät järjestetään Tampereella Pirkanmaan TE-keskuksessa (Kauppakatu 4):

 1. moduli: pe 1.9.2006
 2. moduli: pe 22.9.2006
 3. moduli: pe 20.10.2006
 4. moduli: pe 17.11.2006
 5. moduli: joulukuussa 2006, ilmoitetaan tarkemmin syksyllä

Kouluttajat:

Kouluttajina toimivat Koulutuspäällikkö, KTM Kirsi Niskala sekä Toiminnanjohtaja, HT Niina Immonen Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot:

Ilmoittautua voi 25.8.2006 mennessä. Koulutukseen pääsee mukaan 30 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen koulutuksiin on sitova. Mikäli peruutus tapahtuu 25.8.2006 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, tai jätetään kokonaan tekemättä, laskutetaan tässä tapauksessa osallistujaa 120 euroa opintopisteeltä.

Kysy lisää ja ilmoittaudu!

Kirsi Niskala
Koulutuspäällikkö
p. 010 60 25884 ja 050-395 0112
kirsi.niskala@osuustoimintakeskus.net
www.osuustoimintakeskus.net