Oppilaitososuuskunnat

Yrittäjyysoppia osuuskunnassa

Osuuskuntaa on sovellettu yhä enemmän oppilaitosten opetusmenetelmänä erityisesti liiketalouteen liittyvissä opinnoissa. Yleisimmin sovelletussa mallissa yhden vuosikurssin opiskelijat perustavat osuuskunnan, minkä jälkeen opinnot liittyvät oman yrityksen kautta toteutettuihin käytännön projekteihin.

Oppilaitososuuskuntien tavoitteena on kannustaa nuoria yrittäjyyteen ja saattaa maailmalle yrittäjätaitoja ja -asennetta omaavia ammattilaisia.

Oppilaitososuuskunnat kannustavat yrittäjyyteen

Perustamassaan osuuskunnassa opiskelijat pääsevät nauttimaan itsenäisestä yritystoiminnasta. He ovat itse vastuussa osuuskuntansa toiminnasta ja oppivat käytännön kautta yritystoimintaan liittyviä rutiineja ja riskien hallintaa. Toimeksiantoihin liittyvät velvoitteet, kuten työnantajamaksut, laskutus ja sopimukset hoidetaan oman osuuskunnan kautta.

Oppilaitososuuskunnat madaltavat yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa perustetuista opiskelijaosuuskunnista lähes kaikki ovat jääneet toimiviksi yrityksiksi myös opiskelijoiden valmistumisen jälkeen. Pirkanmaalla oppilaitososuuskuntia on syntynyt mm. Tredun Sammonkadun, Lempäälän ja Kangasalan toimipisteisiin (Osuuskunta Arteklaani ja Taitavat Taitajat Osk sekä Sammon Kauppis Osk) ja Tyrvään Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitokseen (Osk Craft & Design).

Lisätietoja:
www.proakatemia.fi
www.tiimiakatemia.net