Koulutuspaketteja

Osuuskunta tutuksi -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille kokonaisnäkemys osuuskunnasta yritysmuotona. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa hahmottaa osuustoiminnallisen yrittämisen muotoja ja mahdollisuuksia.

Koulutuksessa läpikäytäviä asiakokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi:

 • Miksi osuuskunta? -yritysmuotovertailu ja osuuskunnan erityispiirteet
 • Osuuskunnan jäsenten työmarkkina-asema ja työttömyysturvan määräytyminen
 • Osuuskunta työnantajana; Miten hinnoittelen työni?
 • Innostavia esimerkkejä eri alojen osuuskunnista

Koulutuksen kesto: ½ – 1 päivä

Osuuskunnan perustaminen -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on toimia osallistujien tukena ja apuna osuuskunnan perustamisprosessissa. Koulutuksen lisäksi järjestetään tarpeen mukaan ryhmä-, osuuskunta- ja / tai henkilökohtaisia konsultointitapaamisia.

Koulutuksessa läpikäytäviä asiakokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi:

 • Osuuskuntalaki
 • Osuuskunnan säännöt
 • Osuuskunnan muut perustamisasiakirjat
  (perustamissopimus, hallituksen järjestäytyminen, Y1 ja liite 2)
 • Osuuskunnan sisäiset pelisäännöt
 • Osuuskunnan ja jäsenen välinen työsuhde
 • Yritystoiminnan käynnistäminen

Koulutuksen kesto: 1-2 päivää.

Osuuskuntayrittäjäkoulutukset (2-3 kk)

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle monipuoliset valmiudet toimia osuuskuntayrittäjänä. Pitemmät osuuskuntayrittäjäkoulutukset toteutetaan yleensä työvoimapoliittisena koulutuksena.

Koulutuksessa läpikäytäviä asiakokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi:

 • Osuustoiminta
 • Osuuskunnan perustaminen
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Markkinointi
 • Yritystalous
 • Tiimityötaidot

Koulutuksen kesto: 2 – 3 kk