Osuuskuntayrittäjäksi

Askeleet ideasta osuuskunnaksi!

1) Alustava liikeidea

Ensimmäiseksi on syytä pohtia, mikä on oma ydinosaamisesi ja mitä tuotteita tai palveluja voit sen puitteissa tarjota eri asiakasryhmille. Samalla kannattaa miettiä, millaisen mielikuvan haluat antaa itsestäsi ja yrityksestä ja miten liiketoiminta käytännössä organisoidaan. Koko osuuskunnan liikeidea kootaan jäsenten henkilökohtaisten tai yhteisen liikeidean pohjalta.

2) Yritysmuodon valinta: Tmi, Ay, Ky, Oy vai Osk?

Yritysmuodon valintavaiheessa kartoitetaan eri yritysmuotojen vahvuudet ja heikkoudet ja valitaan omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopiva tapa yrittää.

3) Yksilö- ja ryhmäkonsultaatio osuuskunnan perustajille

Keskusteluissa käydään läpi jokaisen henkilökohtaiset ideat, toiveet ja tavoitteet. Tavoitteena on löytää perustettavalle osuuskunnalle yhteinen suunta ja tarkoitus sekä sisäistää sitoutumisen mukanaan tuomat velvoitteet.

4) Liikeidean arviointi ja hionta

Liikeidean arviointi- ja hiontavaiheessa kannattaa hyödyntää esimerkiksi osuuskuntayrittäjäkoulutusta tai yrittäjäkursseja. Myös pienimuotoisesta markkinatutkimuksesta voi olla hyötyä.

5) Osuuskunnan perustaminen ja pelisäännöistä sopiminen

Osuuskunnan voi perustaa yksin ja kumppaneita voi ottaa mukaan matkan varrella. Jos perustajia on useita, voi osuuskunnan perustaa, kun lopullinen ryhmä on muotoutunut ja sen jäsenet ovat sitoutuneet osuuskunnan toimintaan. Tärkeää on ennen perustamista sopia yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä, työnjaosta ja toiminnan käynnistämisestä. Samalla käydään läpi jäsenten suunnitelmat työllistymiselle.

6) Osuuskunnan rekisteröinti

Osuuskunnan rekisteröintiin tarvitaan perustamissopimus, säännöt sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja. Tässä vaiheessa valitaan ensimmäinen hallitus ja tilintarkastajat sekä nimetään mahdollinen toimitusjohtaja. Tämän jälkeen osuuskunta voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Perustamissopimuksen ja sääntöjen mallit on saatavissa alkavan osk-yrittäjän neuvonnan kautta.

7) Perustamisilmoitus kaupparekisteriin ja verottajalle

Varsinainen perustamisilmoitus tehdään Y1-lomakkeella, jonka liitteeksi laitetaan osuuskunnille tarkoitettu Liite 2, perustamissopimus, osuuskunnan viralliset säännöt sekä hallituksen ensimmäisen kokouksen pöytäkirja. Mukaan laitetaan myös kuitti kaupparekisterin perimästä maksusta (380 €). Samalla lomakkeella tehdään myös tarvittavat ilmoitukset verotoimistoon.

Y-lomakkeen voit täyttää myös internetissä (www.ytj.fi). Sieltä voit tarkistaa myös osuuskunnan Y-tunnuksen.

Perustamisasiakirjat »

8) Muut viranomaiset

Osuuskunta on yritys, joten sitä koskevat yritystoimintaan liittyvät kirjanpito-, vero- ja työnantajavelvoitteet. Tärkeää on hoitaa sopimukset myös ammattitaitoisen kirjanpitäjän ja vakuutusyhtiön kanssa. Lisäksi luvanvaraisiin elinkeinoihin on haettava lupa, lisätietoja luvanvaraisista elinkeinoista ja niitä valvovista viranomaisista löydät täältä.