Lainsäädäntö

Ohjenuorana osuuskuntalaki

Osuuskunnan toimintaa ohjaavat perustamisen yhteydessä laaditut säännöt sekä 1.1.2014 voimaan astunut osuuskuntalaki, (OKL 421/2013). Tämän modernin yhteisölain myötä osuuskunnasta on tullut entistä vetovoimaisempi ja monipuolisempi yritysmuoto.

Nykyinen osuuskuntalaki vastaa nykyaikaisen yritystoiminnan vaatimuksia

Uuden osuuskuntalain tavoitteena on lisätä suomalaisten osuuskuntien toimintamahdollisuuksia. Uusi laki helpottaa muun muassa osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistää jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa.

Uudessa laissa osuuskuntien toimintamahdollisuuksia lisätään muun muassa vähentämällä ja keventämällä muotomääräyksiä sekä lisäämällä hallitusti sääntelyn tahdonvaltaisuutta esimerkiksi rahoitusjärjestelyjen helpottamiseksi. Osuuskuntien oikeudellisen toimintapohjan selkeyttämiseksi laissa säädetään myös useista sellaisista seikoista ja menettelyistä, jotka tähän asti ovat ilmenneet vain oikeuskäytännöstä.

Sääntelyn selkeytyminen helpottaa erityisesti pienten osuuskuntien toimintaa. Osuuskunta on jatkossa käytännössä yhtä helppo perustaa kuin osakeyhtiö, sillä yksikin perustajajäsen riittää. Nykyisen lain mukaan osuuskunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä.

Nykyisten osuuskuntien ei uuden lain johdosta tarvitse muuttaa toimintatapojaan. Uusi laki tarjoaa lähinnä uusia vaihtoehtoja toiminnan ja rahoituksen järjestämiseen. (Lähde: Oikeusministeriö)