Osuuskunta yritysmuotona

Osuuskunta on moderni ja ihmisläheinen yritysmuoto!

Arvostatko yritysmuotoa, joka on joustava ja monimuotoinen ja tarjoaa myös yhteisölliselle toimintamallille hyvät raamit? Jos vastasit kyllä, osuuskunta voi olla Sinulle sopiva yritysmuoto!

Osuuskuntayrittämiseen liittyy tiettyjä erityispiirteitä, joiden ansiosta siitä on kehittynyt nykyaikainen, joustava ja ihmisläheinen yrittämisen muoto.

Osuuskunta entistä joustavampi ja monimuotoisempi

Osuuskuntalain uudistumisen myötä osuuskunnasta on tullut entistä houkuttelevampi yritysmuoto. Yhteisöllisyytensä, joustavuutensa ja pehmeän arvomaailmansa ansiosta niiden suosio kasvaa yhä useammilla toimialoilla. Erityisen hyvin osuuskunta sopii käytännön työhön painottuvaan ja vähän pääomaa vaativaan yritystoimintaan, jossa omistajien henkilökohtaisella osallistumisella on tärkeä merkitys.

Tänä päivänä osuuskunnan voi perustaa yksin, joten se soveltuu entistä paremmin myös pien- ja perheyritysten yritysmuodoksi. Osuuskunta voi käytännössä korvata toiminimen, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sekä osakeyhtiön. Osuuskunnan sääntöjä laatimalla jäsenmäärästä riippuen voidaan siis saada aikaan hyvin erilaisia yrittämisen alustoja. Myös yritystoiminnan riski on pienempi kuin henkilöyhtiöissä, sillä vastuu yritystoiminnasta rajoittuu sijoitettuun pääomaan.

Osuuskunnan perusperiaatteet

  • Päätarkoitus jäsenen elinkeinon tai talouden tukeminen harjoittamalla kannattavaa liiketoimintaa
  • Toiminnan tarkoituksesta voidaan myös määrätä toisin esim. yhteiskunnallinen tavoite tai voiton tuottaminen
  • Perustuu demokratiaan, pääsääntönä jäsen/ääni –periaate
  • Äänimäärää on mahdollista myös porrastaa
  • Jäsenyyttä ei voi myydä tai luovuttaa – pysyvä yritysmuoto
  • Jäsen voidaan erottaa ja jäsen voi erota
  • Taloudellinen vastuu on rajoitettu (kuten oy) sijoitettuun pääomapanokseen
  • Ei lakisääteistä minimipääomavaatimusta

Osuuskuntayrittäjänä saat vapauden hankkia kumppaneita

Osuuskuntien toiminta perustuu vapaaehtoiselle ja avoimelle jäsenyydelle. Osuuskunta voi ottaa mukaan myös uusia jäseniä, jotka haluavat antaa työpanoksensa osuuskunnan käyttöön ja sitoutuvat noudattamaan yhdessä sovittuja sääntöjä.
Yksin perustetussa osuuskunnassa löytyvät kaikki mahdollisuudet kasvattaa yrityksen kokoa ja hankkia mukaan uusia kumppaneita. Osuuskuntalain rahoitusjärjestelyt ovat joustavia ja uusien jäsenten rahallisesti panostamaa summaa voidaan määritellä tarpeen mukaan.
Keskitettyjen ja jaettujen kustannusten kautta osuuskuntamuotoinen yrittäminen säästää myös aikaa, vaivaa ja rahaa.
Työosuuskunnissa työn tekeminen perustuu yleensä työsopimukseen osuuskunnan ja jäsenen välillä. Jäsenen työn hinnoittelun pohjana ovat palkka ja palkan sivukulut. Lisäksi on huomioitava muut muuttuvat kulut sekä osuuskunnan toiminnasta aiheutuvat kiinteät kulut. Työsuhde on aivan samanlainen kuin millä tahansa työnantajalla – osuuskunnan jäsen vain on työssä itse omistamassaan yrityksessä!