Rahoitus

Yksi. Kaksi. Pennit miljoonaksi!

Osuuskunnan perustamiseen ei yleensä tarvita suuria pääomia. Joskus rahoitustarve saattaa kuitenkin muodostua omaa pääomaa suuremmaksi.

Ulkopuolista rahoitusta tarjoavat pääasiassa pankit, rahoituslaitokset ja vakuutusyhtiöt. Myös valtio edistää pienten yritysten toimintaa myöntämällä erilaisia avustuksia.

Yritystoiminnan alussa ulkopuolisesta rahoituksesta ja erilaisista avustuksista voi olla huomattavaa apua, mutta pitkällä tähtäimellä yritystoiminnan kannattavuus ei voi perustua avustusten varaan.

Lainat

Käytettävistä lainavaihtoehdoista yleisimpiä ovat pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden myöntämät lainat. Toiminnan käynnistysvaiheessa osuuskunnan jäsenet saattavat joutua lainaamaan osuuskunnalle myös omia varojaan.

Lainojen ehdot määritellään tarkasti ja niistä tehdään kirjallinen sopimus. Lainat maksetaan takaisin maksuehtojen puitteissa osuuskunnan toiminnan päästyä kunnolla vauhtiin.

Lisätietoja:
pankit, rahoituslaitokset ja vakuutusyhtiöt

Osamaksu- ja leasing-rahoitus

Useat rahoitusyhtiöt rahoittavat koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaa osamaksurahoituksella tai leasing-rahoituksella (laitteen vuokraaminen). Leasing soveltuu myös tuotannollisten investointien rahoittamiseen.

Luoton vakuutena on yleensä rahoituksen kohteena oleva kone. Leasing-rahoitus ei sido vakuuksia, joita aloittavalla yrityksellä on usein niukasti. Leasing-vuokrat voi vähentää verotuksessa.

Lisätietoja:
rahoitusyhtiöt

Työllisyyspoliittinen avustus

Vuoden 2013 alusta alkaen osuuskunnille ei enää myönnetä työllisyyspoliittista avustusta, mutta ne voivat hakea ELY-keskusten hallinnoimia yritystukia, kuten esimerkiksi yritysten kehittämisavustusta tai käynnistämisavustusta. Kehittämisavustuksesta lisätietoa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus#.UwN8l_l_uFs

Lisätietoja:
ELY-keskukset
www.ely-keskus.fi

Finnveran rahoitus uusille osuuskunnille

Finnvera Oyj myöntää rahoitusta osuuskunnille samoilla periaatteilla kuin muillekin yrityksille. Yrityksen tulee täyttää kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja yrittäjien henkilökohtaisen talouden on oltava kunnossa. Lisäksi yrittäjän tulee osallistua yrityksen toimintaan täysipäiväisesti ja ansaittava siitä toimeentulonsa.

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA).

Mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja kartoitettaessa kannattaa ottaa yhteyttä lähimpään Finnveran aluekonttoriin.

Lisätietoja:
Finnvera
www.finnvera.fi

Muita erityisrahoituksen vaihtoehtoja

Keksintösäätiö myöntää rahoitustukea keksintöjen patentointiin, tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen sekä yksityishenkilöille että pienyrityksille.

Business Finland rahoittaa yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita avustuksin ja lainoin.

ELY-keskuksilla on useita kasvuhakuisille yrityksille tarkoitettuja rahoitusohjelmia mm. erilaisten investointi- ja kehittämishankkeiden sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin tukemiseen.

Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen tähtäävistä kehittämisohjelmista ja rahoitusvaihtoehdoista saat lisätietoa osoitteesta: www.maaseutu.fi

Lisätietoja:
www.yrityssuomi.fi
www.businessfinland.fi
www.ely-keskus.fi
www.maaseutu.fi