Usein kysyttyä

Kysyvä ei tieltä eksy!

Yrittäjäksi ryhtyminen askarruttaa meistä monia. Siksi olemme keränneet oheen yleisimpiä meille esitettyjä osuuskuntiin liittyviä kysymyksiä.

Montako jäsentä tarvitaan osuuskunnan perustamiseen?

Osuuskunnan voi perusta yksin. Perustaja voi olla henkilö, yritys tai yhteisö. Osuuskuntaan on helppo ottaa mukaan uusia jäseniä perustamisen jälkeen.

Miten osuuden nimellisarvo tai merkintähinta määräytyy?

Osuuskuntien osuusmaksulle ei ole lakisääteistä minimivaatimusta. Osuuskunnan perustajajäsenet ovat yhteisesti päättäneet osuusmaksun suuruuden. Osuusmaksu on kaikille jäsenille aina sama. Osuusmaksua voidaan myös myöhemmässä vaiheessa joko korottaa tai alentaa.

Vuoden 2014 alusta lähtien perustetut osuuskunnat voivat päättää vapaasti osuuskuntansa rahoitusjärjestelyistä. Osuuskunnassa voi olla useampi osuuslaji ja niiden nimellisarvot tai merkintähinnat voivat vaihdella. Osuuskunnan jäsenen on otettava yksi osuus, jolle on voitu säännöissä määritellä nimellisarvo ja/tai merkintähinta. Osuus myös voidaan nimetä vapaasti. Merkintähinnan voi päättää myös osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana.

Liiketoiminnan aloittamisessa aiheutuvat kustannukset sekä muut toiminnan käyntiinlähdön kannalta olennaiset menoerät määrittävät, kuinka paljon osuuskuntaan tarvitaan alkupääomaa (osuuspääoma).

Voiko alle 18-vuotias olla osuuskunnan jäsen?

Alaikäinen ei voi olla osuuskunnan perustajajäsen (OKL 2:1), mutta alaikäinen voi liittyä osuuskuntaan. Tämä edellyttää edunvalvojan eli huoltajan suostumuksen sekä maistraatin vahvistaman luvan (ks. Laki holhoustoimesta 442/1999 ja asetus holhoustoimesta 889/1999). Alaikäinen ei voi myöskään toimia osuuskunnan hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä (OKL 5:5). Lisätietoja www.maistraatti.fi kohdassa holhoustoimi.

Toiminimiyrittäjä haluaisi liittyä osuuskunnan jäseneksi – miten tämä on mahdollista?

Osuuskunnan jäsenenä voi olla myös yrityksiä, jos osuuskunnan säännöt sen mahdollistavat ja osuuskunta on valmis ottamaan yritysjäseniä. Käytännössä kaupparekisteri rinnastaa toiminimiyrittäjän henkilöjäseneksi. Tämä ei kuitenkaan muuta toiminimiyrittäjän yrittäjästatusta tai toimintamallia.

 

Mikä on osuuskunnan jäsenen taloudellinen vastuu konkurssitilanteessa?

Osuuskunta vastaa osuuskunnan veloista ja muista sitoumuksista. Osuuskunnassa jäsenen taloudellinen vastuu on rajattu sijoitettuun osuusmaksuun, ellei säännöissä ole pykälää lisämaksuvelvollisuudesta. Konkurssitilanteessa jäsen menettää sijoittamansa osuusmaksun ja mahdollisesti myös muut sijoittamansa oman pääoman ehtoiset sijoitukset. Henkilökohtainen vastuu on toki voimassa jäsenen mahdollisesti antamista henkilökohtaisista takauksista esim. osuuskunnan lainoihin.

Milloin osuuskunnan kokous on päätösvaltainen?

Osuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain mukaisesti.

Onko osuuskunnalle valittava toimitusjohtaja?

Toimitusjohtaja ei ole pakollinen, mutta sellainen voidaan niin haluttaessa valita. Jos osuuskunnalla ei ole toimitusjohtajaa, hallituksen puheenjohtaja hoitaa yleensä toimitusjohtajalle määriteltyjä tehtäviä.

Miten osuuskunnan purkaminen tapahtuu?

Osuuskunta voidaan purkaa kahdella tapaa riippuen siitä onko tilikauden aikana ollut toimintaa vai ei. Jos osuuskunta on ollut viimeisen tilikauden toimimaton, voidaan osuuskunta purkaa ns. pikapurkumenettelyllä. Jos vastaavasti osuuskunnassa on ollut toimintaa viimeisen tilikauden aikana tulee osuuskunta purkaa vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta. Päätös osuuskunnan purkamisesta on molemmissa edellä mainituissa tapauksissa tehtävä osuuskunnan kokouksessa 2/3 enemmistöpäätöksellä. Päätös voidaan myös tehdä ilman kokousta jäsenistön yksimielisellä päätöksellä. Ks. tarkemmat ohjeet täältä.